Vuka Karadžića bb, Nikšić

Montenegro

+382 40 202 900

Karbonski čelici

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
W.Nr
 1.0501
 1.0503
 1.0601
 1.7338
 1.0726
1.0301
1.0401
1.0406
 1.0460
 1.0570
 
 
 
Glavna Grupa
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
UGLJENIČNI ČELICI
Detalji
Ugljenični Čelici
Ugljenični Čelici
Ugljenični Čelici
Ugljenični Čelici
Kaljeni Čelici
Čelici za slobodno rezanje
Konstrukcioni Čelici
Konstrukcioni Čelici
Konstrukcioni Čelici
Konstrukcioni Čelici
Konstrukcioni Čelici
Konstrukcioni Čelici
Konstrukcioni Čelici
Konstrukcioni Čelici
Kvaliteti
C35
C45E
C60
SAE 1035
A182F11
35S20
C10
C15
C25
P250GH
S355J2
ASTMA 350LF2
S48C
ASTMA A 105

*Naš sektor inženjeringa sprovodi tehničku analizu za narudžbe koje nijesu navedene u listi kvaliteta..