Vuka Karadžića bb, Nikšić

Montenegro

+382 40 202 900

Legirani čelici

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
W.Nr
1.3505
1.3520
1.3533
1.3536
1.5415
1.5622
1.5752
 1.5810
 1.6523
 1.6566
1.6657
 1.7131
 1.7147
1.7160
 1.7335
 1.7380
1.7733
1.7734
1.8070
 
1.0715
1.0764
1.6745
1.6747
1.6773
1.7035
1.7103
1.7218
1.7220
1.7223
1.7225
1.7225
1.7228
1.7383
1.7765
1.8519
1.7361
1.8564
1.8159
1.8905
1.8930
Glavna Grupa
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
LEGIRANI ČELICI
Detalji
Čelici za ležavanje
Čelici za ležavanje
Čelici za ležavanje
Čelici za ležavanje
Čelici za ležavanje
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Kaljeni čelici
Čelici za slobodno rezanje
Čelici za slobodno rezanje
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Termički obrađeni čelici
Nitrirani čelici
Nitrirani čelici
Čelici za opruge
Konstrukcioni čelici
Konstrukcioni čelici
Konstrukcioni čelici
Kvaliteti
100Cr6
100CrMnSi6-4
18NiCrMo14
100CRMO7-3
16NiCrMo13
16Mo3
14Ni6
15NiCr13
18NiCr13
8620
18NiCrMo5
14NiCrMo13-4
16MnCr5
20MnCr5
16MnCrB5
13CrMo4
10CrMo9-10
24CrMoV5
15CDV16/15CrMoV6
21CrMoV5
15NiMoCr10
ASTM A182 F9
12NiCr12
48CrNiMo8-8-7
817M40
8627H
SAE 4130
16/20MnCr5
11SMn30
36SMN14
826M40
30NiCrMo16-6
36NiCrMo16
41Cr4
46Cr4
25CrMo4
34CrMo4
SAE 4140
709M40
42CrMo4
50CrMO4
11CrMo9-10
32CrMoV12-10
31CrMoV9
ASTM A182 F5
SAE 4340
42CrMo5-04
SAE 4145
32CrMo12
31CrMo12
50/51CrV4
STE460
STE690
45SiCrMo6

*Naš sektor inženjeringa sprovodi tehničku analizu za narudžbe koje nijesu navedene u listi kvaliteta..