Vuka Karadžića bb, Nikšić

Montenegro

+382 40 202 900

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak Kalite anlayışı ile Müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Öneri sistemi ve ekip çalışmaları ile birlikte, Çevre ve İSG şartlarına uyarak süreçlerimizi iyileştirmek ve uluslararası düzeyde rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde sürekli gelişmek,
 • Üretim maliyetlerini minimize ederek verimliliği ve karlılığı arttırmak,
 • Toplam kalite felsefesi doğrultusunda, kalite hedeflerini belirlemek,

*Kalite politikamızın değişen şartlara sürekli uygunluğu ve çalışanlar tarafından anlaşılırlığı, üst yönetim tarafından yapılan gözden geçirme toplantıları ile güvence altına alınmaktadır.

*Kalite Politikasına dayalı Tosçelik Kalite Yönetim Sistemi, organizasyonumuz içerisindeki tüm fonksiyon ve seviyelerde uygulanacaktır.Bunun için kalifiye personel , üretim araçları, servis ve ilave kaynaklar sağlanacaktır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Biz, Tosyalı Holding, gerekliliklere uygun çalışarak, "Önce İnsan" ve "Sürdürülebilir Gelişme" yaklaşımlarını benimseyerek çalışanlarımızın sağlığına, güvenliğine ve çevre yönetimine önem veririz.

İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Yönetiminin, öncelikle Fabrika Müdürü ve Fonksiyon Yöneticilerimizin olmak üzere tüm çalışanlarımızın sorumluluğunda olduğunu kabul ederiz.

Çevre kirliliğine neden olmadan ve doğal kaynakları en uygun seviyede kullanarak faaliyetlerimizi sürdürmeye özen gösteririz.

İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre bilinç düzeyinin yükseltilmesi için "Hiçbir iş, insanın can güvenliğini tehlikeye atacak kadar acil ve önemli değildir." Prensibinden hareketle, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleriz.

İş aktivitelerimizle bağlantılı İş Sağlığı & Güvenliği ve Çevre Risklerini, Yasal Mevzuat, OHSAS 18001 ve ISO 14001 standartları doğrultusunda sistematik olarak belirler ve kontrol ederiz. Bunu başarmak için, her yıl uygun bütçe ve gözlemlenen performans doğrultusunda sürekli gelişen hedefleri saptamayı kabul ve taahhüt ederiz.

İK POLİTİKAMIZ

İşlerimizi; "TOSYALI"Değerlerine bağlı kalarak,

 • Sistem yaklaşımı ile
 • Sürekli İyileştirerek ve Standartlaştırarak,
 • Ölçülebilir sonuçlarla yapmak ve açıklamak,

Hedefimiz ise;

 • Öğrenen Ve Bilgi Üreten,
 • Problem Çözen,
 • Sorumluluk Alan,
 • Katılımcı Ve Öncülük Yapan,
 • Aidiyeti Yüksek,

çalışan profilini oluşturmaktır.

Fuat TOSYALI

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Toscelik
Tosyalı Iron and Steel Ind. Co.
Tosyalı Granule Ind. Co.
logo toscelikniksic 7
Tosyalı Foreign Trading
Tosyalı Electric Energy Import/Export Sales
Industrie du fer et de l'acier Algerie